Франциск от Асизи (bg)  

 

                                      Песен за Брата Слънце (Франциск от Асизи)

 

                                                 

 

                               (съчинена от Свети Франциск малко преди смъртта му) 

 

Всевишни, всесилни, добри Господи,

 Твои са хвала, слава, чест и всяка благословия.

 Само на тебе, Всевишни, подобават

 и никой човек не е достоен да те спомене.

 

 Хвала Тебе, мой Господи, с всичките ти твари,

 особено господин брат Слънце,

 който е светъл, и Ти ни осветляваш с него.

 

 И е красив и лъчив с голям блясък:

 на Тебе, Всевишни, носи прилика.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за сестра Месечина и звездите:

 в небето Си ги създал бистри и ценни, и красиви.

 

 Хвала Тебе, мой Господи, за брат Вятър

 и за въздуха, и облачно, и ясно, и всяко време,

 с което крепиш Твоите твари.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за сестра Вода, която е много полезна

 и смирена, и ценна, и чиста.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за брат Огън, с който осветляваш нощта:

 и е хубав, и весел, и як, и силен.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за сестра, нашата майка земя,

 която ни поддържа и управлява,

 u ражда различни плодове и пъстри цветя и треви.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за онези, които прощават от любов към Тебе

 и понасят болести и страдания.

 

 Блажени онези, които ги понасят с мир,

 понеже от Тебе, Всевишни, ще бъдат увенчани.

 

 Хвала на Тебе, мой Господи,

 за сестра нашата Смърт телесна,

 от която никой жив човек не може да избегне:

 

 горко на онези, които умират със смъртни грехове;

 блажен оня, който ще открие

 по Твоята пресвета воля,

 че втората смърт няма да му навреди.

 

 Хвалете и благославяйте моя Господ,

 и благодарете, и служете Му с голямо смирение.

                                 ---------------------------------------------

    

  retour à Q.Culture Spirit

  home

                                                                       19/02/2012

delhommeb at wanadoo.fr