Camino de Covadonga

 

   

  Le Camino de Covadonga fait suite au Camino Lebaniego (S. Vicente de la Barquera - Sto Toribio de Liebana) et ŕ la Ruta de la Reconquista (Sto Toribio - Covadonga), et rejoint le Camino de la Costa peu aprčs Villaviciosa.

 

         

 

         

  En sens inverse, il rejoint Covadonga depuis Gijón ou Oviedo.

  

- Chemin, Etapes :

  C.Covadonga étapes      

  

- Services :

  C.Covadonga auberges

 

- Description :

  C.Covadonga (MR) (pl) PDF (2,6 Mo)

                        --------------------------------------------------------------------------------------------------

    

  retour ŕ Espagne NW

  home

                                                                       25/05/2014

delhommeb at wanadoo.fr