Nájera - Santo Domingo de la Calzada

 

 

   

          09. Nájera - Santo Domingo de la Calzada (21,0 km)

 

1. Nájera - Azofra (5,8 km)

2. Azofra - Cirueńa (9,3 km)

3. Cirueńa - Santo Domingo de la Calzada (5,9 km) 

      

  retour ŕ C.Francés cartes (Rother)

  home

                                                                       01/10/2010

delhommeb at wanadoo.fr