Camino Francés : cartes (Pombo/Anaya) 5  

 

   C.Francés cartes (Pombo/Anaya)_5

- 19. Sahagún-El Burgo Ranero/Calzadilla de los Hermanillos

- 20. El Burgo Ranero/Calzadilla de los Hermanillos-Mansilla de las Mulas

- 21. Mansilla de las Mulas-León

                                   ---------------------------------------------------------------------------------

                                    -------------------------------------------------------------------------------

                                   ----------------------------------------------------------------------------------

                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

  retour à C.Francés cartes (Pombo/Anaya)

  home

                                                                       18/05/2013

delhommeb at wanadoo.fr