Saint Palais - SangŁesa : cartes

 

                                       

 

  St Palais-SangŁesa carte 1 JPG ; St Palais-SangŁesa carte 2 JPG

                                                                       --------------------------------------------

 

  00. St Palais - St Jean le Vieux (7h25)

  St Palais-SangŁesa crt 0.1 JPG

  St Palais-SangŁesa crt 0.2 JPG                                       

                                                                          -------------------------------------------

 

  01. St Jean le Vieux - Iraty Chalet de Cize (6h00)

  St Palais-SangŁesa crt 0.2 JPG

  St Palais-SangŁesa crt 1.1 JPG   

  St Palais-SangŁesa crt 1.2 JPG                 

                                                                        --------------------------------------------

 

  02. Iraty Chalet de Cize - Ochagavia (8h15)

  St Palais-SangŁesa crt 1.2 JPG

  St Palais-SangŁesa crt 2.1 JPG  

                                                                       --------------------------------------------

 

  03. Ochagavia - Vidangoz (6h05)

  St Palais-SangŁesa crt 2.2 JPG

  St Palais-SangŁesa crt 3.1 JPG    

                                                                        --------------------------------------------

 

  04. Vidangoz - lieu dit Tejeria (Castillo Nuevo) (7h05)  

  St Palais-SangŁesa crt 3.1 JPG

  St Palais-SangŁesa crt 3.2 JPG

                                                                        --------------------------------------------

 

  05. lieu dit Tejeria (Castillo Nuevo) - Javier (6h20) 

  St Palais-SangŁesa crt 3.2 JPG

  St Palais-SangŁesa crt 4.1 JPG

  St Palais-SangŁesa crt 4.2 JPG

                                                                       --------------------------------------------

 

  06. Javier - SangŁesa (1h55)

  St Palais-SangŁesa crt 4.2 JPG 

                                                                      --------------------------------------------------------

    

  retour ŗ St Palais-SangŁesa

  

delhommeb at wanadoo.fr - 01/12/2015